Utěrka CLASIC 35x35cm

Jedná se o nejrozšířenější druh utěrky a je ideální pro použití v průmyslovém znečištění mazivy, oleji, ropnými produkty, těkavými látkami, ředidly, rozpouštědly a emulzemi. Utěrka je mechanicky odolná a vysoce savá.

Utěrka COMFORT 35x35cm

Vyrobena z mikrovláken, vhodná pro použití na finální leštění, stírání prachu, čištění skel, plastů a leštěných povrchů. Utěrka je mechanicky odolná, nezanechává stopy po čistících prostředcích a zbytkový textilní prach.

Utěrka PREMIUM 35x35cm

Vyrobena z mikrovláken, vhodná pro použití na stírání prachu. Utěrka je mechanicky odolná, v suchém stavu se nabíjí statickou elektřinou a váže na sebe i nejjemnější prach, který nelze jinak odstranit.

Absorpční rohož CARPET PLUS 80x60cm

Je vyrobena z vysoce savého materiálu a  určena pro využití v provozech, kde dochází k únikům kapalin, chladících emulzí, olejů ze strojních zařízení. Rohože se umístí pod úkap kapaliny a po nasátí se vymění, lze použít také jako podložku na ležení při manipulaci a opravách strojů a vozidel. Rohož je koncipovaná pro absorpci velkého množství tekutin a zároveň je zabezpečená proti zpětnému úniku kapaliny z textilie.

Přepravní nádoby

Všechny textilie jsou dodávány ve speciálních certifikovaných kontejnerech se zabezpečeným víkem, opatřeným těsnící gumou, v souladu s bezpečnostními a požárními předpisy – zabezpečené proti úniku kapalin a zabránění samovznícení. Pro komfortní manipulaci je přepravní box vzadu opatřen kolečky, takže i velmi těžké nádoby se dají jednoduše přemisťovat bez paletového vozíku.